fotky

Kdo je opravdový křesťan?

21. 3. 2011 12:06
Rubrika: Články

HOME MESSAGES

'OPRAVDOVÝ KŘESŤAN'
(Úvaha Otce Johna Abbertona z 20. 7. 2007)

'Skutečným Křesťanem je ten, kdo je Křesťanem ve svém nitru.
Skutečná Jednota je a bude v srdci. Jednotu netvoří litera, ale duch.

Jestliže Mě miluješ, Má dcero, jak říkáš, obejmi Kříž, který jsem ti dal - tvé nohy
pak nebudou klopýtat. Nic ve světě se Mu nevyrovná.
Ať tvůj pohled nikdy neopustí Můj Pohled. Žačko? Pojď, následuj Mě...' 
(Poselství z 13. října 1991)

 

Zatímco probíhá debata o tom, kde je 'Opravdová Církev', můžeme se ptát,
kdo je 'Opravdový křesťan'? Odpověď je dána v uvedeném poselství.
Ale co znamená tato odpověď?

Jistě to neznamená, že by křesťan neměl být aktivní nebo měl skrývat
své dobré skutky. Ne, to by bylo v rozporu s listem sv. Jakuba.
Musíme uvádět ve skutek to, co říkáme. Ale tato slova a činy musí být
opravdové; mají vycházet ze srdce.

'Opravdový křesťan' možná nebude mít dokonalé poznání o tom, co 'Církev'
je a snad také nebude plně chápat, co je třeba k tomu, aby byla 'Pravá'.
'Opravdový křesťan' možná nebude schopen mluvit květnatou řečí
o různých biblických knihách a možná nebude znát ani jména všech
křesťanských myslitelů a teologů Východu a Západu.
'Opravdový křesťan' možná nebude schopen debatovat na různá teologická
témata a citovat přesně verše z Bible.
'Opravdový křesťan' se možná bude cítit nedostatečně vybaven k tomu,
aby vedl semináře, aby mluvil o víře nebo napsal dojímavý duchovní článek. 'Opravdový křesťan' bude vidět potřebu studia, ale možná bude
ubohým studentem.

Tak kdo vlastně je 'Opravdový křesťan'?

Činí z nás 'Opravdové křesťany' to, že jsme katolíci, protestanté, anglikáni
nebo evangelikálové nebo cokoliv jiného?
Zkusme se na tyto věci podívat tak, jak se na ně dívá Bůh - ne pohledem
rouhavým ani takovým, který by odpovídal naší představě. Prosme Pána,
aby On očistil naše vidění a naučil nás, jak se dívat, jak posuzovat
a jak konat.
Víme, že Bůh se dívá do srdce (tak to řekl Samuelovi, když spatřil Davida).
Co Bůh vidí? Co chce vidět? Odpovědi nalezneme v Písmu Svatém
a v poselství Opravdového Života v Bohu. Ti, kteří mají víru, budou bez
dlouhého hledání vědět, co v nás Bůh chce vidět; naše svědomí nám
to řekne.

Člověk může být zahalen do různých rouch - rudých, zlatých,
do církevních výhod všeho druhu, může být široko daleko známý jako
věhlasný evangelikální kazatel a 'spasitel duší', může být slavným zpěvákem duchovních písní nebo stavitelem kostelů. Může znát Bibli od a do z
a je schopen citovat téměř cokoliv s přesným označením kapitoly a verše.

Kdo je tedy 'Opravdový křesťan'?
Jaké srdce hledá Bůh, v jakém má zalíbení?
Odpověď známe:

Bůh shlíží na 'pokorného, zkroušeného srdcem', žádá velkodušné srdce,
dává odpověď srdci věřícímu, uzdravuje zlomené srdce.
Konečně srdce 'Opravdového křesťana' dnešních dní je zlomené - zlomené,
neboť je otevřené druhým.
Je probodené tak, jak bylo Božské Srdce probodené hříchy a utrpením
lidstva.
Je zlomené nejednotou křesťanů a křikem duší, toužících po Slově Božím.
Srdce 'Opravdového křesťana' dnešních dní je jako Srdce Kristovo - hoří
ohněm lásky pro Boha a pro duše. Je to srdce, které obepínají trny
odmítání, nepochopení a soucitu, ale které tluče a žije radostí uprostřed
zármutků, nadějí uprostřed utrpení, vírou v temnotě a láskou ve světě,
který se stává pouští.

Znáte někoho takového? Jste takoví?

P. John Abberton  
(http://www.tlig.org/en/news/2007-07-30/2051/)

 


zpět na titulní stranu

Zobrazeno 1070×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio